Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

One of Christie's arguments is that communities and groups, irrespective of their dimension, may find abolitionist experimentation possible only if the interactions within them are highly frequent and intense. In this sense, he expresses the purest of anarchist notions, namely that a better social life is experienced when communities develop social feelings and, particularly, a collective sense of justice that grows until it becomes a habit.

По-украински

Один з аргументів Крісті є, що суспільства і групи, незалежне від їх виміру, можливо, знаходять експериментування аболіціоніста можливим, тільки якщо взаємодії в межах їх надзвичайно часті і інтенсивні. У цьому сенсі, він виражає найчистіший з анархістських понять, а саме, що краще соціальне життя є був досвідчений, коли суспільства розвивають соціальні почуття і, особливо, колективний сенс правосуддя, яке росте до це не входить в звичку.