Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The liver is the largest gland in the body consisting of two principal lobes. The cells of the liver are arranged in lobules. These are elongated, polygonal structures, having five, six or seven sides.
The liver receives blood from both the intestine and the heart. Tiny capillaries in the intestinal wall drain into the portal vein, which enters the liver. The blood then flows through a latticework of tiny channels inside the liver, where digested nutrients and any harmful substances are processed. The hepatic artery brings blood to the liver from the heart. This blood carries oxygen to the liver tissue itself as well as cholesterol and other substances for processing. Blood from the intestine and heart then mix together and flow back to the heart through the hepatic vein.

По-украински

Печінка - найбільша залоза в тілі, що складається з двох головних доль. Осередки печінки влаштовуються в часточках. Вони подовжені, многокутні структури, маючи п'ять, шість або сім сторін.
Печінка отримує кров як від кишечника, так і серця. Крихітні капіляри в кишковій стінній дрені в портальній вені, яка вводить печінку. Кров потім витікає через грати крихітних каналів усередині печінки, де перетравлені поживні речовини і будь-які шкідливі субстанції оброблені. Печінкова артерія приводить кров до печінки від серця. Ця кров несе кисень до тканини печінки безпосередньо також як і холестерин і інші субстанції для обробки. Кров від кишечника і серця потім змішують разом і витікають назад до серця через печінкову вену.