Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

AUTOMATIC CONTROL
History provides very early examples of automatic control, but they were little used in industry. Progress was slow until this century, but it received an important stimulus from the military needs of the last war and the pace has accelerated. Automatic control is most advanced in industries like chemicals, oil-processing, where materials are easy to handle.Because of it these industries have become highly automatic without any of the wel-known inventions, such as transfer-machines and electronic computers. Control is also largely automatic in the iron and steel, cement and paper.

По-украински

УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЧНЕ
Історія забезпечує дуже ранні приклади управління автоматичного, але вони були мало використані в промисловості. Прогрес був повільний до цього століття, але це отримало важливий стимул від військових потреб останньої війни і темп прискорив. Управління автоматичне саме передове в промисловості подібно до хімічних речовин, просочити-обробляючи, де матеріали легкі для управління.Через це ця промисловість стала надзвичайно автоматичною без будь-якого з wel-known винаходів, як наприклад машини передачі і електронні комп'ютери. Контроль також значною мірою автоматичний в залізі і сталі, цементі і папері.