Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. the earthquake struck at 6 p.m.
2. the building collapsed in no time
3. nobody could escape and was trapped under falling debris
4. the rubble could only be removed manually
5. a guardian angel watching over people
6. there was a terrible rumble like thunder
7. I yelled at the top of my voice
8. to be amazed at the results
9. a fire broke out on the train
10. to locate and extinguish (put out) the fire
11. a breakthrough in modern science
12. justice will be done
13. to patrol streets on a nightly basis in an attempt to prevent further attacks
14. to check trains for faults in an effort to prevent malfunctions

По-украински

1. землетрус наніс ударам 6 після полудня
2. будівля, зруйнована миттєво
3. ніхто не зміг втекти і вморожував під падінням осколка
4. бут зміг тільки бути переміщений вручну
5. добрий геній, що охороняє людей
6. був жахливий гуркіт подібно до грому
7. , який я крикнув на вершину мого голосу
8. щоб бути ураженим в результатах
9. вогонь вибухнув на потягу
10. щоб розмістити і гасити(видаліть) вогонь
11. велике досягнення в сучасній науці
12. правосуддя буде зроблено
13. щоб патрулювати вулиці на нічній основі в спробі запобігти далі нападає
14. щоб перевірити навчає для дефектів з метою запобігти аварійним режимам