Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1 International public law is the body of rules that nations recognize as binding upon one another in their mutual relations. Like precepts of international morality, the rules of international law are of a normative character; i.e., they prescribe standards of social conduct. They are designed for authoritative interpretation by an independent judicial authority and they must be capable of enforcement by the application of external sanctions. Universality is not required for a norm to be incorporated into the body of international law.

По-украински

1 Міжнародне громадське право - тіло правил, які нації визнають, як, зв'язує один на одному в їх взаємовідносинах. Подібно до приписів міжнародної етики, правила міжнародного права є нормативним характером; тобто, вони пропонують стандарти соціальної поведінки. Вони проектуються для авторитетної інтерпретації по незалежному судовому повноваженню і вони мають бути здатні до здійснення додатком зовнішніх санкцій. Універсальність не потрібно для норми, яка акціонується в тілі міжнародного права.