Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Summary
In the article found out the features of development of ethnically-cultural clubs of Galicien to beginning of First world war. An author traces conformities to law of becoming of ethnically-public organizations of XVI - XVII and ХІХ-ХХ of century On materials of ethnically-club motion of end of ХІХ - pre-conditions of national unity of Ukrainians of Galicia are analyzed beginning of ХХ of century.

По-украински

Короткий виклад
В статті з'ясував особливості розвитку етнічно-культурних клубів Galicien до початку Першої світової війни. Відповідності слідів автора до закону становлення етнічно-громадських організацій XVI - XVII і ХІХ - ХХ століття На матеріалах етнічно-клубного руху кінця ХІХ - вхідні умови національної єдності українців Galicia проаналізовані, починаючись ХХ століття.