Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The number of people willing and able to enter an occupation is determined by the number of skills needed in the occupation, the conditions under which people roust work, and the kinds of nonmonetary rewards 'that people seek. Still other Influences help determine which occupations will have a high or low salary» These are chiefly immigration, consumer tastes and preferences, and technological change

По-украински

Число людей, готових і здатних ввести окупацію, визначається числом навичок є треба в окупації, умови, під якими робота крику людей, і види негрошових нагород, 'які люди шукають. Ще інший Впливає допомагають визначають який окупації матимуть високу або низьку заробітну плату", Вони - головним чином імміграція, споживчі смаки і переваги, і технологічна зміна