Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Teaching internationalism
After experiencing the high emotions and political turmoil of the Orange Revolution as an election observer, Maria finally moved to Kyiv in 2005. Teaching at Pechersk School International, she exer¬cises her knowledge of English, Ukrainian, French, German, Italian, Polish, and Russian with her students. "I'm really happy that I work in an inter¬national environment where I have kids from all different countries and some¬times I can speak to them in their home languages," she shares.
At school, Maria encourages the phi¬losophy that each person must first understand his own cultural history in order to learn about others. “I feel that I am very strongly Ukrainian, but I'm also really interested in other cultures. And I really appreciate when people can tell me a lot about their culture," she says, radiat¬ing genuine curiosity. She leads an after- school Ukrainian club where both local and foreign students are exposed to Ukrainian language and culture through

По-украински

Викладацький інтернаціоналізм
Після подолання високих емоцій і політичного сум'яття Помаранчевої Революції як виборчого спостерігача, Марія остаточно перемістилася на Київ в 2005. Навчаючи в печерському Гравцеві збірної Школи, вона exer¬cises її знання англійської мови, української мови, французької мови, німецької мови, італійської мови, польської мови, і російської мови з її студентами. "Я дійсно щасливий, що я працюю в inter¬національному довкіллі, де я маю дітей від усіх різних країн і¬деяких часів, коли я можу звернутися до них на їх домашніх мовах," вона розділяє.
У школі, Марія заохочує phi¬losophy, що кожна особа повинна уперше розуміти свою власну культурну історію для того, щоб дізнатися про інших. "Я відчуваю, що я дуже настійно Український, але я також дійсно зацікавлений в інших культурах. І я дійсно ціную, коли люди можуть говорити мені багато про їх культуру," вона говорить, істинна цікавість radiat¬лугу. Вона приводить потім- клуб української мови школи, де як місцевий, так і іноземні студенти піддані Українській мові і культурі через