Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Этой близостью к традиционному консерватизму испанский фашизм заметно отличался от германского и итальянского.

В Испании началась гражданская война. Правительство Народного фронта, на контролируемой им территории, начало глубокие преобразования. Было ликвидировано крупное землевладение. На промышленных предприятиях и на транспорте был установлен рабочий контроль. Каталонцы, проживающие на юго-востоке Испании, и баски, проживающие на севере, получили автономию. Но главной задачей республиканского правительства стала организация вооруженных сил и налаживание военного производства. Задача эта, в силу ряда обстоятельств, оказалась непростой. Ведь большая часть сухопутной армии оказалась на стороне мятежников.

Франко получил помощь от Италии и Германии, при этом немецкие и итальянские войска принимали непосредственное участие в военных действиях. Испанская промышленность не выпускала многие виды боевой техники. На просьбу правительства Народного фронта продать ему вооружение Франция,

По-украински

Цією близькістю до традиційного консерватизму іспанський фашизм помітно відрізнявся від германського і італійського.

В Іспанії почалася громадянська війна. Уряд Народного фронту, на контрольованій їм території, почав глибокі перетворення. Було ліквідовано велике землеволодіння. На промислових підприємствах і на транспорті був встановлений робочий контроль. Каталонці, що проживають на південному сході Іспанії, і баски, що проживають на півночі, отримали автономію. Але головним завданням республіканського уряду стала організація збройних сил і налагодження військового виробництва. Завдання це, з огляду на ряд обставин, виявилося непростим. Адже велика частина сухопутної армії виявилася на стороні бунтівників.

Франка отримав допомога від Італії і Німеччини, при цьому німецькі і італійські війська брали безпосередню участь у військових діях. Іспанська промисловість не випускала багато видів бойової техніки. На прохання уряду Народного фронту продати йому озброєння Францію