Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1.3 Робота на лініях зв'язку на стінах будівель, за наявності безпечних умов, виконується в складі бригади з 2-х , а в багатолюдних місцях- з 3-х чоловік.
1.4 Небезпечними виробничими факторами, у разі виконання робіт, на ПЛЗ та на лініях
зв' язку на стінах будівель є:
- Падіння з висоти;
- Ураження електричним струмом;
- Травмування падаючими з висоти предметів;
- Попадання під рухаючий автотранспорт.
1.5 Запобіжними заходами по усуненню травматизу є:
- Дотримання вимог данної інструкції;
- Виконання робіт згідно завдання, інструментами та матеріалами підприємства, фахівцями відповідной кваліфікації;
- Використання передбачених інструкцією та діючими на підприємстві перелком , інструменту, спецодягу, засобів захисту та запобіжних пристроїв;
- Дотримування правил дорожного руху.
1.6 До виконання робіт на ПЛЗ, на лініях зв'язку на стінах будівель допускаються робітники, які пройшли медогляд, навчання з безпечних методів роботи, склали успішно іспити, мають стаж.
1.7

По-русски

1.3 Работа на линиях связи на стенах зданий, при наличии безопасных условий, выполняется в составе бригады из 2-х, а в многолюдных местах- из 3-х человек.
1.4 Опасными производственными факторами, в случае выполнения работ, на ПЛЗ и на линиях
зв' язку на стенах зданий есть:
- Падение из высоты;
- Поражение электрическим током;
- Травмирование падающими из высоты предметов;
- Попадание под двигающий автотранспорт.
1.5 мерами Предосторожностей по устранению травматизу являются:
- Соблюдение требований данної инструкции;
- Выполнение работ согласно задания, инструментами и материалами предприятия, специалистами відповідной квалификации;
- Использование предусмотренных инструкцией и действующими на предприятии перелком, инструмента, спецодежды, средств защиты и предохранительных устройств;
- Соблюдение правил дорожного движения.
1.6 К выполнению работ на ПЛЗ, на линиях связи на стенах зданий допускаются рабочие, которые прошли медосмотр, учеба из безопасных методов работы, сложили успешно экзамены, имеют стаж.
1.7