Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Fish movement consists of five operations, namely, collecting the fish, transferring them to the fish study area,
raising the horizontal screen and estimating their number, transferring to the collector chamber, and preparatory
operations for the next collection. Fish collection can be repeated several times, depending on their movement.
The fish are driven from the collector to the floating tank in four operations, namely, mooring the tank to the fish
collector, setting the fish stimulator in the extreme prow position, driving the fish into the floating tank, and de-
taching the tank from the collector.

По-украински

Рух риби складається з п'яти дій, а саме, збираючи рибу, переміщаючи їх в рибу вивчають область,
піднімаючи горизонтальний екран і оцінюючи їх номер, переміщаючи в камеру колекціонера, і попередній
дії для наступної колекції. Колекція риби може бути повторною декілька разів, залежно від їх руху.
Риба управляються від колекціонера до плаваючого танка в чотирьох діях, а саме, швартуючи танк до риби
колекціонер, встановлюючи стимулятор риби в екстремальній позиції носа, приводячи рибу в плаваючий танк, і de-
taching танк від колекціонера.