Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Land conservation in conditions of variety of property and management forms includes the whole complex of measures as to the further lands use intensification:
-soil fertility increase based on a wide introducing of scientific achievements and advanced experience;
-organization of effective soil resources usage in all economy categories;
-execution of land manager's works in consideration of natural and economic peculiarities of territories.
The "land management" course in directed to formation of integral idea of ground as the component of natural complex, means of production, the object of social-economic connections and ground-juridical concerns. The main task of land management is the development and exploitation of land resources of regions, separate land tenures and lands use. That's why it is based on theoretical and methodological aspects of allied spheres of knowledge, such as land law, land cadastre. land concerns, agriculture, amelioration, ecology, informatics etc.

По-украински

Сухопутний заповідник в умовах різноманітності майна і управління формує включає цілий комплекс зважений відносно подальшої інтенсифікації використання земель :
-soil достаток підвищені грунтовано на широкому представленні наукових досягнень і передовий досвідчені;
-organization ефективного використання грунтових ресурсів в усіх категоріях економіки;
-execution робіт менеджера землі зважаючи на природні і економічні особливості територій.
Курс "Управління землею" в спрямований утворенню цілочисельної ідеї землі як компонент природного комплексу, засобів виробництва, об'єкт суспільно-економічних з'єднань і юридичних для землі турбот. Головне завдання управління землею - розвиток і експлуатація сухопутних ресурсів регіонів, окремі сухопутні володіння і приземляється використання. Ось чому це грунтовано на теоретичних і методологічних аспектах союзницьких сфер знання, як наприклад сухопутний закон, сухопутний кадастр. сухопутні турботи, сільське господарство, меліорація, екологія, інформатика, і т.п.