Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Children all over the world like to play indoor and outdoor games.Athletics,aerobics,gymnastics enjoy their great popularity among the girls. Many of them attend sports clubs and train in the gym.The boys go in for boxing,wrestling,football,tennis,basketball and track and field events.Everyone must do all he or she can to be healthy and to develop a strong character."A sound mind in a sound body," the old Latin proverb says.

По-украински

Діти по всьому світу подібно, щоб грати indoor і зовнішні ігри.Атлетика, аеробіка, гімнастика насолоджуються їх великою популярністю серед дівчаток. Багато хто з них відвідує спортивні клуби і навчає в спортивному залі.Хлопчики займаються боксом, займаючись боротьбою, футбол, теніс, баскетбол і відстежують і події поля .Кожен повинен зробити все він або вона може, щоб бути здоровим і, щоб розвивати сильний характер".Звуковий розум в звуковому тілі," старе Латинське прислів'я повідомляє.