Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

blood vessels/ the vascular system is composed of arteries,arterioles capillaries,venules and veins. the vessels carrying blood to and from the tissues of the body compose the general system. they are called the systemic vessels. the pulmonary system is formed by the vessels carrying blood to and from the lungs.the portal system is formed by the veins to the liver.

По-украински

кровоносні судини/ судинна система складена з артерій, капілярів дрібних артерій, venules і вени. судна, що несуть кров назад і вперед тканини тіла, компонують загальносистемний. вони називаються систематичними суднами. легенева система є сформував суднами, що несуть кров назад і вперед легені.портальна система є сформував венами до печінки.