Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The theoretical task of research was disclosing specificity of use of colour lexicon in the literature, in a substantiation of their necessity, as by one of major aspects of display of the validity and creation of a literary image and just as a major element of influence on the reader.

По-украински

Теоретичне завдання дослідження виявляло специфічність використання кольорового словника в літературі, в обгрунтуванні їх потреби, як одним з головних аспектів показу обгрунтованості і створення літературного зображення і тільки так же головний елемент впливають на читача.