Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Канада (Canada) — держава в Північній Америці. Загальна площа — 9 976

140 кв. км. Площа суші — 9 220 970 кв. км. Площа рік і озер — 755 170

кв. км

Населення 31,2 млн чоловік (2000 р.), англо-канадці (св. 44 %) і

франко-канадці (близько 28 %), корінне населення індіанці й ескімоси

Міське населення 77 9 % (1996 р ) Офіційні мови — англійська й

французька. Віруючі — протестанти й католики Канада — федерація в складі

10 провінцій і 3 територій. Столиця - Оттава.

Входить до Британської Співдружності націй Глава держави — королева

Великобританії, представлена генерал-губернатором Законодавчий орган —

двопалатний парламент (сенат і палата громад). Політична система Канади,

що формально вважається британським домініоном, копіює англійську. Уряд

формується партією більшості в палаті громад, лідер цієї партії стає

прем'єр-міністром країни. 301 депутат палати громад обирається за

мажоритарною системою від одномандатних виборчих округів.

Канада омивається на заході Тихим океаном, на сході —

По-английски

Canada (Canada) is the state in North America. General area - 9 976
140 apt. km Area of dry land - 9 220 970 apt. km Area year and lakes - 755 170
apt. kilometre

Populations 31,2 million persons (in 2000), англо-канадці (св. 44 %) and
Free-Canadians (about 28 %), native population індіанці and eskimos

the 1

Urban population 77 9 % (1996 р ) the Official languages - English and
French. Believers are protestants and catholics Canada is a federation in composition
10 provinces and 3 territories. The capital is Ottawa.

country's Leader - queen

of 1

Great Britain, presented by a governor general the Legislative body is

a 1

bicameral parliament (senate and house of commons), is Included in British Concord of nations. Political system of Canada,
that is formally considered British dominion, copies English. Government
formed by party of majority in the house of commons, the leader of this party becomes

a 1

prime minister of country. a 301 deputy of house of commons is elected after

a 1

majority system from одномандатних circonscriptionss.

Canada is washed on a west the Pacific ocean, on east -

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined