Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?ми на весь обсяг будівництва і не уточнюються, за винятком випадків, якщо: замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що спричиняють зміну обсягів робіт і вартісних показників; у процесі будівництва в проектній документації і інвесторських кошторисах виявлені помилки, що не могли бути виявлені на стадії тендерної пропозиції і складання договірної ціни , а підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації; виникають форс-мажорні обставини, що не можуть бути передбачені сторонами при укладанні договору (контракту).

По-русски

мы на весь объем строительства и не уточняются, за исключением случаев, если: заказчик изменяет в процессе строительства проектные решения, которые вызывают изменение объемов работ и стоимостных показателей; в процессе строительства в проектной документации и инвесторских сметах выявленные ошибки, которые не могли быть выявлены на стадии тендерного предложения и складывания договорной цены, а подрядчик не является исполнителем проектно-сметной документации; возникают форс-мажорные обстоятельства, которые не могут быть предусмотрены сторонами при заключении договора(контракту).