Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

An automatic computer is a machine which is able to take in and store information and put out answers. The part of the computer that takes in information is called the input unit. The part of the computer that pts out information is called the output unit.
The part of a digital computer which stores information is called storage or memory. Information that is stored inside a computer is called locations, units of hardware in which the positioning of physical objects stores information. The speed of modem computer is the speed of access to their memories.

По-украински

Автоматичний комп'ютер - машина, яка може прийняти і запасна інформація, і видаляють відповіді. Частина комп'ютера, який приймає інформацію, називається облаштуванням введення. Частина комп'ютера, що коми зовні інформація називається облаштуванням виведення.
Частина комп'ютера, який інформація магазинів - зване зберігання або пам'ять. Інформація, яка збережена усередині комп'ютера, - звані розташування, одиниці технічного забезпечення, в якому розташування фізичних об'єктів зберігає інформацію. Швидкість modem комп'ютера - швидкість доступу до їх пам'яті.