Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

control of labour protection and safety regulations observance;

- conduct labour protection and safety instructions;

- control technical state of equipment meets the safety requirements;

- control of personnel timely provision with personal protection equipment;

- participation in investigation of industrial injuries accidents;

- preparation of reports;

- cooperation with authorities on labour protection and safety issues.

По-украински

контроль трудового дотримання захисних і захисних правил;

- проводять трудові захисні і захисні інструкції;

- управляють технічною державою устаткування відповідає захисним вимогам;

- контроль персонального своєчасного постачання з особистим
захисним устаткуванням;

- участь в дослідженні нещасних випадків ушкоджень на виробництві;

- приготування повідомлень;

- співпраця з владою по трудових захисних і захисних проблемах.