Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Одні дослідження заперечують шкідливий вплив мобільних телефонів, інші доводять його. А що скажете ви?
Ми досліджували вплив стільникових телефонів стандарту GSM - 900 - найпоширенішого - на здоров'я дорослих людей (група з 20 волонтерів) і на щурів (для тварин спеціально змонтували установку в цьому стандарті). Ми відзначили зміни в діяльності нервової системи, зміни показників крові у тварин і людей. Крім того, ще влаштували опитування операторів стільникового зв'язку.

По-английски

One researches deny harmful influence of mobile telephones, other lead to him. And that will you say?
We investigated influence of cellular telephones of standard of GSM - 900 - most widespread - on a health persons(a group is from 20 volunteers) of ripe years and on rats(for animals specially mounted setting in this standard). We marked changes in activity of the nervous system, change of indexes of blood for animals and people. In addition, yet arranged questioning of operators of cellular.