Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Picnics are popular with women and children and some men who know how to make a fire. Children are fond of picnics chiefly because, as a rule, there are no tables at picnics and consequently no table manners and because they have an excellent opportunity to eat things that do not with thempicnics chiefly because, as a rule, there are no tables at picnics and consequently no table manners and because they have an excellent opportunity to eat things that do not with them

По-украински

Пікніки популярні з жінками і дітьми і деякими чоловіками, які знають, як зробити вогонь. Діти ніжні від пікніків головним чином, тому що, як правило, немає ніяких столів в пікніках і тому немає табличних манер і тому що вони мають чудову можливість поїсти речі, які не роблять з thempicnics головним чином, тому що, як правило, немає ніяких столів в пікніках і тому немає табличних манер і тому що вони мають чудову можливість поїсти речі, які не роблять з вони