Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

There is no other part of the British Isles where national spirit is stronger, national pride is more intense and national traditions more appreciated than in Wales. The Welsh still wear proudly their national dress on holidays. The Welsh language is still taught at schools. Welshmen, who have a highly developed artistic taste, have contributed heavily to poetry, songs and drama. The national Welsh Eisteddfod is devoted to music, literature and arts. It's a competitive festival and is held in the first week of August. Prizes are awarded for music, prose and verse, painting and drama. Many thousands of people attend it every year.
The main difference between the Irish and the British is their religion.

По-украински

Немає ніякої іншої частини Британських Островів, де національний дух - сильніша, національно гордість - інтенсивніші і національно традиції більше цінував, ніж в Уельсі. Валлійська Мова все ще носять гордо їх національну сукню у свята. Уельська мова все ще викладається в школах. Валлійці, які мають високорозвинений артистичний смак, сприяли сильно поезії, пісням і драмі. Національний Уельський щорічний Фестиваль присвячений музиці, літературі і мистецтвам. Він є конкурентоздатним фестивалем і тримається на першому тижні серпня. Призи нагороджуються для музики, прози і вірша, фарбуючи і драма. Багато тисяч чоловік відвідують це щороку.
Головна різниця між ірландцем і британцями - їх релігія.