Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Розділ І
Науково-теоретичне обґрунтовування територіальних
утворень в містах
1.1. Сутність територіальних утворень в містах
Сутність територіальних утворень в містах - це процес оптимальних рішень організації використання земель, формування правового режиму землекористування та інформації для прийняття управлінських рішень.
На територіальні формування у містах мають певний вплив історичні передумови – політика, технологія господарювання, стан суспільства та економіки. Кожен з цих чинників відмінний у різних країнах. Ми можемо щось знати про територіальні формування в інших країнах, але гли¬боко зрозуміти його сутність можна тільки в контексті особливих обставин розвитку певної країни.
В сучасних умовах розвитку нашої країни, коли законодавство закріпило приватну власність на землю, роздержавлення земель на комунальну та державну власність, здійснюється купівля-продаж землі, купівля-продаж прав щодо її використання і земельні ділянки виступають як об'єкти не лише земельних, але й

По-русски

Раздел И
Научно-теоретическое обоснование территориальных
образования в городах
1.1. Сущность территориальных образований в городах
Сущность территориальных образований в городах - это процесс оптимальных решений организации использования земель, формирования правового режима землепользования и информации для принятия управленческих решений.
На территориальные формирования в городах имеют определенное влияние исторические предпосылки - политика, технология ведения хозяйства, состояние общества и экономики. Каждый из этих факторов отличный в разных странах. Мы можем что-то знать о территориальных формированиях в других странах, но гли¬боко понять его сущность можно только в контексте особенных обстоятельств развития определенной страны.
В современных условиях развития нашей страны, когда законодательство закрепило частную собственность на землю, разгосударствление земель на коммунальную и государственную собственность, осуществляется покупка-продажа земли, покупка-продажа прав относительно ее использования и земельные участки выступают как объекты не только земельных, но и