Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Народився художник 25may
1891 в селі Zahattya.В 1911 вступив до Будапештської академії мистецтв,а вже з 1916 року працює викладачем в Мукачівській реальній гімназії.
У 1925 році переїжджає в місто Ужгород,де продовжує педагогічну діяльність у вчительській семінарії.В 1929 році друзі допомогли йому організувати велику персональну виставку в місті Прага.
Виставка робить його знаним в Європі і з 1929 по 1931 художник працює у Парижі.А після повернення в другій половині 30 років 20 століття повертається to Uschorod і разом з художником Bokshay організував "Товариство ".З 15 січня 1946 в Ужгороді Erdeli і Bokshay розпочали заняття в новоствореній ними "Академії мистецтв".
З 1 березня 1946 починається робота Ужгородського державного художньо училища,де художник здійснює свою викладацьку діяльність аж до самої смерті.
У 1955 people of Transcarpation назвали художнє училище його іменем,а вже в часи незалежної України училище стало художнім

По-английски

An artist was born 25may
1891 in the village of Zahattya.In 1911 entered the Budapest academy of arts, and already from 1916 works as a teacher in the Mukachevo real gymnasium.
In 1925 moves in a city Uzhhorod, where continues pedagogical activity in a teaching seminary.In 1929 to druse helped him to organize the large personal exhibition in city Prague.
An exhibition does him known in Europe and from 1929 to a 1931 artist works in Paris.And after a return in the second half 30 20 century returns to of Uschorod and together with an artist Bokshay organized "Society ".From January, 15 1946 in Uzhhorod of Erdeli and Bokshay began employment in the "Academy of arts" accrued by them.
With March, 1 1946 work of Uzhhorod state artistically school is begun, where an artist carries out his teaching activity up to death.
In 1955 people of of Transcarpation named artistic school his name, and already in the days of independent Ukraine school became artistic