Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

«Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті», // «Юридична газета», № 48 від 30.11.2010

30.11.2010Публікація надрукована мовою оригіналу.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
на доменне ім’я, логотип, бази даних, комп’ютерні програми та інші не матеріальні активи Вашого бізнесу.

З розвитком всесвітньої Інтернет - мережі проблема захисту прав на нематеріальні досягнення власних творчих зусиль набуває все більшої актуальності і необхідності її висвітлення для широких верств населення. Не секрет, що на сьогодні Інтернет настільки завоював прихильність українців, що став одним з найголовніших засобів розповсюдження інформації ділового, рекламного та розважального характеру. Майже кожен власник бізнесу або просто особа, яка володіє будь-якою інформацією, що має пізнавальний або комерційний характер, створює для розміщення цієї інформації Інтернет - сайт або й декілька. Поряд з цим виникає необхідність у захисті такої інформації від посягань тих користувачів мережі, які віддають

По-русски

"Защита прав интеллектуальной собственности в Интернете", // "Юридическая газета", № 48 от 30.11.2010

30.11.2010Публікація напечатана языком оригинала.

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
на доменное имя, логотип, базы данных, компьютерные программы и другие не материальные активы Вашего бизнеса.

С развитием всемирной Интернет - сети проблема защиты прав на нематериальные достижения собственных творческих усилий приобретает все большую актуальность и необходимость ее освещения для широких слоев населения. Не секрет, что на сегодня Интернет настолько завоевал благосклонность украинцев, что стал одним из найголовніших средств распространения информации делового, рекламного и развлекательного характера. Почти каждый владелец бизнеса или просто лицо, которое владеет любой информацией, которая имеет познавательный или коммерческий характер, создает для размещения этой информации Интернет - сайт или и несколько. Рядом с этим возникает необходимость в защите такой информации от посягательств тех пользователей сети, которые отдают