Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

But in many developing countries,
investment rates are too low, productivity gains are insufficient, incentives
for innovation are inadequate, returns on investment are not sufficiently
predictable, and not enough secure, safe and adequately paid jobs are
being created in the formal economy.

По-украински

Але у багатьох країнах, що розвиваються,
інвестиційні норми занадто низькі, продуктивність отримує користь недостатні, стимули
для нововведення неадекватні, окупності інвестицій немає досить
передбачуваний, і мало забезпечують, сейф і адекватно заплатив роботи є
створений у формальній економіці.