Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Wart was a page who lived in the castle of Sir Ector . The boy`s real name was Arthur but nobody called him by his name . Everybody called him just Wart . Sir Ector had a big , lazy son named Kay . Kay liked to lie in the sun and sleep . His favourite place for sleeping was a green meadow near the castle . But poor Wart had to work and work .

По-украински

Бородавка була сторінкою, хто жив в замку Сер Ector . Реальне ім'я хлопчика було Артуром але ніхто не назвав його його ім'ям . Кожен назвав його тільки Бородавка . Сер Ector назвав великого, ледачого сина Kay . Kay сподобалося брехати в сонці і спати . Його улюблене місце для сну було зеленим лугом біля замку . Але бідній Бородавці довелося працювати і робота .