Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Тема: Психологія трудової діяльності
Зміст
1. Введение в курс.
2. Психофизиологическая сущность и структура трудовой деятельности.
3. Діяльність оператора
4. Характеристика ємоциональніх состояний оператора.
Література


1. Введение в курс.
Ergonomics (греч. Ergon - работа, Nomos - закон)
По мере перехода к комплексной автоматизации производства возрастает роль человека как субїекта труда и управления. Человек несет ответственность за єффективную работу всей технической системі и допущенная им ошибка может привести в некоторіх случаях к очень тяжелім последствиям. Изучение и проектирование таких систем создали необходиміе предпосілки для обїединения технических дисциплин и наук о человеке и его трудовой деятельности, обусловили появление новіх исследовательских задач.

Во-первіх, єто задачи, связанніе с описанием характеристик человека как компонента автоматизированной системі. Речь идет о процессах восприятия информации, памяти, принятия решений , исследованиях движений и других

По-украински

Тема: Психологія трудової діяльності
Зміст
1. Введення в курс.
2. Психофізіологічна суть і структура трудової діяльності.
3. Діяльність оператора
4. Характеристика ємоциональніх станів оператора.
Література


1. Введення в курс.
Ergonomics (греч. Ergon - робота, Nomos - закон)
У міру переходу до комплексної автоматизації виробництва зростає роль людини як субїекта праці і управління. Людина несе відповідальність за єффективную роботу усій технічною системі і помилки, що припустилася ним, може привести в некоторіх випадках до дуже тяжелім наслідкам. Вивчення і проектування таких систем створили необходиміе предпосілки для обїединения технічних дисциплін і наук про людину і його трудову діяльність, зумовили появу новіх дослідницьких завдань.

В-первіх, єто завдання, связанніе з описом характеристик людини як компонента автоматизованої системі. Йдеться про процеси сприйняття інформації, пам'яті, ухвалення рішень, дослідженнях рухів і інших