Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального

По-русски

Работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, для подготовки и сдачи экзаменов предоставляется один раз на год дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета 10 календарные дни на каждый экзамен.

Работникам, которые учатся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняют индивидуальный план подготовки, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 30 календарные дни и за их желанием в течение четырех лет учебы - один свободный от работы день на неделю с оплатой его в размере 50 проценты средней заработной платы работника.

Для работников, которые учатся в высших учебных заведениях с вечерней и заочной формами учебы, где учебный процесс имеет свои особенности, законодательством может устанавливаться другая длительность отпусков в связи с учебой.

Отпуска, предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой и частью четвертой настоящей статьи, предоставляются на протяжении учебного