Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The capillaries from a close net-work all over the body, and, gradually joining together and getting larger, they become veins.
The blood is a red fluid, which coagulates when it escapes
from a blood vessel. It consists of colourless fluid, called
plasma or serum, and many millions of minute bodies, too
small to be seen by the naked eye, which give the blood its
colour and substance, the corpuscles.

По-украински

Капіляри від близької роботи мережі скрізь в тілі, і, поступово об'єднуючи і стаючи більшим, вони стають венами.
Кров - червона рідина, яка coagulates, коли це втікає
від кровоносної судини. Це складається з безбарвної рідини, дзвонив
плазма або сироватка, і багато мільйонів хвилинних тіл, так само
трохи, щоб бачитися голим оком, які дають кров він
колір і субстанція, корпускули.