Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Текст для переводаReal time update feature refers to updating a cell's content periodically when its value is derived from an external source, such as a cell, in another «remote» spreadsheet. A formula assigns values to a cell or range of cells, and typically has the format:

По-украински

Текст для переводаReal особливість модифікації часу посилається на оновлення вмісту осередку періодично, коли його значення виходить від зовнішнього джерела, як наприклад осередок, в іншій "видаленій" великоформатній таблиці. Формула призначає цінності осередку або ряду осередків, і зазвичай має формат: