Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

What a great web log. I spend hours on the net reading blogs, about tons of various subjects. I have to first of all give praise to whoever created your theme and second of all to you for writing what i can only describe as an fabulous article. I honestly believe there is a skill to writing articles that only very few posses and honestly you got it. The combining of demonstrative and upper-class content is by all odds super rare with the astronomic amount of blogs on the cyberspace.

По-украински

Що велика мережева колода. Я витрачаю години на мережеві блоги, що читають, про навалом різні теми. Мені доведеться в першу чергу дати похвалу, хто б не створював вашу тему і секунду всього до вас для написання, що i може тільки описати як неймовірна стаття. Я чесно вважаю, що є навичка до написання статтям, що тільки дуже мало поліцейських загонів і чесно ви отримали це. Об'єднання демонстративного і upper-class вмісту є усією нерівністю супер виключно з астрономічною кількістю блогів на кіберпросторі.