Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Contract №...


, , hereafter referred to as "the Seller', on the one part, and , , hereinafter referred to as 'the Buyer' on the other part, have concluded the present Contract whereby it is agreed as follows:
1. Subject of the Contract
1.1. The Seller has sold and the Buyer has bought the machinery, equipment, materials, and services ('quipment') as being an integral part of this Contract.
2. Prices and Total Value of the Contract
2.1. The Total Contract Value is as follows:
Equipment and engineering FOB <...> port docui Supervision, start-up and training .
Spare and wear parts
eight
Total price CIF <,..>
Discount
Total. Contract Value
2.2. The prices are understood to be GIF <...> including cost of packing, marking, loading on board a ship, stowing and fastening the equipment in the hold, and the cost of the materials used for this purpose.
2.3. The prices are firm for the

По-украински

Укласти №контракт...
<Місто, країна> <Дата зітхання>

<Ім'я фірми>, <місто, країна>, надалі називається "Торговець', на тій частині, і <ім'я фірми>, <місто, країна>, надалі 'Покупець' на іншій частині, уклали цей Контракт whereby це узгоджується як зазначено нижче:
1. Предмет Контракту
1.1. Торговець продав і Покупець купив машину, устаткування, матеріали, і послуги ('quipment'), як, будучи складником цього Контракту.
2. Ціни і Повна Вартість Контракту
2.1. Повне Договірне Значення є як зазначено нижче:
Устаткування і технічна КИШЕНЯ для годинника <...> портове docui Спостереження, старт і навчання .
Шкодують і носять частини
вісім
Повний ціновий CIF <,.>
Підсумок Знижки
. Договірне Значення
2.2. Ціни розуміються, щоб бути GIF <...> у тому числі вартість упаковки, відмічаючи, вантаживши на корабель судно, укладаючи і закріпний устаткування у володінні, і вартість матеріалів використовувала для цієї мети.
2.3. Для цін міцно