Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Widespread fear is growing in Ukraine that a substantial fraction of those water arteries are so polluted as to pose fatal health risk to the people who depend on them. Moreover, surface runoff from industrial territories is highly contaminated.

По-украински

Широко поширене побоювання росте в Україні, що істотна фракція тих водних артерій так забруднені, як, щоб сформулювати фатальний оздоровчий ризик до людей, які залежать від них. Окрім того, зовнішній останній тур від індустріальних територій надзвичайно забруднений.