Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Travelling by Railway
Mr. Koval had an invitation from one of the biggest British firms to visit an exhibition of chemical equipment in Edinburgh.
As Mr. Lipan had promised to send the quotation only in two or three days Mr. Koval decided to take the opportunity of visiting the exhibition.
So on Wednesday morning Koval got up earlier than usual as he had to catch an early morning train to Edinburgh. He packed his suit-case and was about to go to the restaurant when the telephone rang.The secretary of Ukrainian Trade Delegation was phoning Koval to tell him that he could get accommodation on the 9 o’clock express to Edinburgh at the booking-office of Liverpool Street Station.

По-украински

Подорож Залізницею
Містер Koval мав запрошення від однієї з найбільших Британських фірм, щоб відвідати виставку хімічного устаткування в Едінбургу.
Оскільки містер Lipan обіцяв прислати цитату тільки сюди два або три містер днів Koval вирішив скористатися випадком відвідування виставки.
Так у середу вранці Koval підняв на ноги раніше, ніж зазвичай, оскільки йому довелося упіймати ранній ранок навчають в Едінбург. Він упакував свій костюмний випадок і зібрався go до ресторану, коли телефон дзвонив.Секретар Української Торгової Делегації дзвонив Koval, щоб говорити йому, що він зміг отримати акомодацію на 9 годині виражають в Едінбург в квитковій касі Станції Ліверпуля Вулиці.