Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

4. In the United States around the same time, influential social scientists associated with the philosophical movement called pragmatism saw the new mass media as vehic¬les for developing forms of interaction and community appropriate to an increa¬singly urban and industrial world. 5. In this next stage of metabolism, namely, the breakdown of pyruvic acid in the presence of oxygen, much larger amounts of energy are liberated.

По-украински

4. У сполучених штатах навколо того ж часу, впливові соціальні учені зв'язалися з філософським рухом під назвою прагматизм бачив нові засоби масової інформації як vehic¬, les для розвитку утворюється зі взаємодії і суспільства привласнюють increa¬окремо міський і індустріальний світ. 5. У цій наступній стадії метаболізму, а саме, поломка pyruvic кислоти на наявність кисню, багато більших кількостей енергії звільнені.