Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Perhaps more importantly, given the intended audience of this volume, one’s view about market efficiency will have a profound effect on one’s research agenda. In fact, I believe that what a researcher chooses to study in the capital market area is largely a function of her level of faith in the informational efficiency of these markets.

По-украински

Можливо важливіше, отримали аудиторію цього об'єму, що призначалася, свій вид про ринкову ефективність матиме глибокий ефект на своєму дослідницькому порядку денному. Фактично, я вважаю, що що дослідник хоче вивчати в головній ринковій області - значною мірою функція її рівня віри в інформаційну ефективність цих ринків.