Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

погіршення фінансового стану Позичальника таким чином, що поставив ставиться під сумнів можливість належного виконання ним взятих на себе зобов’язань згідно з цьогоим Договоруом та/або відбуваєються або є загроза настання будь-якої суттєвоїі, на думку Банку, негативніої зміни у фінансовому або господарському стані Позичальника, або виявиться, що інформація щодо фінансового стану Позичальника,

По-английски

worsening of the financial state of Borrower so that put possibility of the proper implementation to them of the undertaken obligations belongs under a doubt according to цьогоим of Договоруом та/або відбуваєються or there is a threat of offensive of any суттєвоїі, in opinion of Bank, негативніої changes in the financial or economic state of Borrower, or it will appear that information is on the financial state of Borrower