Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПОРЯДОК

заповнення податкової накладної

1. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом,

за допомогою комп'ютера або іншим методом.

2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як

платник податку в податковому органі та якій присвоєно

індивідуальний податковий номер платника податку на додану

вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість

філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно

здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з

постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до

складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати

філії або структурному підрозділу право виписки податкових

накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та

структурному підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що

письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем

По-русски

ПОРЯДОК
заполнение налоговой накладной


1. Налоговая накладная может печататься полиграфическим методом,
с помощью компьютера или другим методом.

2. Налоговую накладную складывает лицо, которое
зарегистрировано как
плательщик налога в налоговом органе и которой присвоено
индивидуальный налоговый номер плательщика налога на прибавленную
стоимость.
Если не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную
стоимость
филиалы и другие структурные подразделения плательщика налога
самостоятельно
осуществляют снабжение товаров/услуг и проводят расчеты из
поставщиками/потребителями, то зарегистрированный плательщик налога, к
составу которого входят такие структурные подразделения, может
делегировать
филиалу или структурному подразделению право выписки налоговых
накладных. Для этого плательщик налога должен каждому филиалу и
структурному подразделению присвоить отдельный
<<--- on-line translation is limited --->>