Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Ответы на вопросы экзамена по философии

IIкурс, филфак СПбГУ, 2003

Понятие мировоззрения.

Мировоззрение–это сложное, синтетическое, интегральное образование общественного и индивидуального сознания. В нем присутствуют различные компоненты: знания, убеждения, верования, настроения, стремления, ценности, нормы, идеалы и т.д. Мировоззрение–взгляд на мир–наиболее общее представление человека об окружающем мире и месте в нем человека.

По характеру мировоззрения выделяют 2 уровня(пласта) мировоззрения: жизненно-практический и теоретический.

Жизненно-практический уровень складывается стихийно, базируется на здравом смысле, повседневном опыте. На формирование этого уровня влияют национальные, религиозные традиции, уровень образования, культура, профессия и т.д. Он включает в себя обычаи, традиции и навыки, а также опыт каждого человека. Жизненно-практическое мировоззрение помогает ориентироваться в жизни, но не отмечается систематичностью, обоснованностью. Характерно присутствие

По-украински

Відповіді на питання екзамена з філософії

IIкурс, філфак СПбГУ, 2003

Поняття світогляду.

Мировоззрение-это складне, синтетичне, інтегральне утворення суспільної і індивідуальної свідомості. У нім є присутніми різні компоненти: знання, переконання, вірування, настрої, прагнення, цінності, норми, ідеали і так далі. Світогляд-погляд на мир-наиболее загальне уявлення людини про навколишній світ і місце в нім людини.

За характером світогляди виділяють 2 рівні(пласта) світогляду : життєво-практичний і теоретичний.

Життєво-практичний рівень складається стихійно, базується на здоровому глузді, повсякденному досвіді. На формування цього рівня впливають національні, релігійні традиції, рівень освіти, культура, професія і так далі. Він включає звичаї, традиції і навички, а також досвід кожної людини. Життєво-практичний світогляд допомагає орієнтуватися в житті, але не відзначається систематичністю, обгрунтованістю. Характерна присутність