Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Payment Systems Oversight in the Eurosystem


Harmonized and Transparent Supervisory Policy

In its statement1) of June 2000, the Governing Councilof the ECB explained that promoting the smooth functioning of payment systems is a core function of central banks and is directly linked to its responsibilities for monetary policy and financial stability. Secure and efficient payment and clearing systems are a crucial instrument in the smooth implementation of monetary policy measures and contribute to both the stability of the financial system and public confidence in the euro.

По-украински

Нагляд Платіжних Систем в Євросистемі


Гармонізована і Прозора Контролююча Політика

В його statement1) 2000 червня, Керівний Councilof ECB пояснив, що просування гладкого функціонування платіжних систем є основною функцією центральних банків і є безпосередньо зв'язав з його відповідальністю за грошово-кредитну політику і фінансову стабільність. Забезпечте і ефективна оплата і клірингові системи - критичний інструмент в гладкому виконанні грошово-кредитної політики зважений і сприяють як стабільності фінансової системи, так і громадській довірі в євро.