Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Formation of human resources managers building a new generation of highly educated and highly skilled of specially prepared (based on current and future directions for theory and practice of education and training based on progressive educational and management technologies, modern methods of work organization) experts, democratic mechanisms for appointment of managerial staff and promotion of staff in the hierarchy of management systems is a fundamental prerequisite of positive challenges facing Ukraine today.

По-украински

Утворення менеджерів людських ресурсів, будівельних нове покоління високоосвіченого і висококваліфікованого від особливо готових(грунтовано на поточних і майбутніх напрямах для теорії і практики освіти і навчаючи грунтовано на прогресивному діячі, освітньому і технології управління, сучасні методи робочої організації) експертів, демократичні механізми, бо призначення управлінського персоналу і просування персоналу в ієрархії адміністративних систем - фундаментальна передумова позитивних викликів, облицювальних Україну сьогодні.