Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски


Реклама игорных заведений нацелена, прежде всего, на то, чтобы напомнить игрокам, что казино присутствует на рынке, и казино не возлагают особых надежд на внезапное повышение уровня посещаемости посредством наружной рекламы.
PR— программы казино направлены на повышение интереса к ним в СМИ, где главным принципом работы является лозунг: "плохие новости — это хорошие новости", т.е. казино публично афишируют как крупные выигрыши своих посетителей, так и случаи мошенничества игроков, поскольку старое правило гласит "любопытство привлекает

По-украински

Реклама ігорних закладів націлена, передусім, на те, щоб нагадати гравцям, що казино є присутнім на ринку, і казино не покладають особливих надій на раптове підвищення рівня відвідуваності за допомогою зовнішньої реклами.
PR - програми казино спрямовані на підвищення інтересу до них в ЗМІ, де головним принципом роботи є гасло: "погані новини - це хороші новини", тобто казино публічно афішують як великі виграші своїх відвідувачів, так і випадки шахрайства гравців, оскільки старе правило свідчить "цікавість притягає