Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

On April 26th 1986 an engineer at the Chernobyl nuclear power plant, 100 kilometers north of Kyiv, watched in disbelief as the control dials began to glow. Seconds later, scientists realised that an explosion had ripped apart a nuclear reactor at the plant. The blast started more than thirty fires and threw more than eleven tons of radioactive particles into the air.

По-украински

Квітня, 26-го 1986 інженер на nuclear енергетичному заводі Chernobyl, 100 кілометрах на північ від Києва, спостерігав в недовірі, оскільки контрольні диски зажевріли. Секундами пізніше, учені розуміли, що вибух розірвав окремо ядерний реактор на заводі. Вибух був запущений більш ніж тридцять вогнів і кинув більш ніж одинадцять навалом радіоактивні частки в повітря.