Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It depends upon the society. In India marriage is a social bonding and not only a relationship with the partners. Most laws are in favor of the wife to support her legally. Whereas in European or American countries marriage is a vague term and they believe on 'living together'. If you are sure that you can take the responsibilities of your wife and family, sure of adjustment (in most cases there is problem between mother-in-law and daughter-in-law and you can find yourself in delima).

Marriage is a relationship of Love, Care, trust, adjustments, sincerity, confidence and obviously broad shoulder to take responsibilities and a heart to express your feelings.
4 years ago

По-украински

Це залежить від суспільства. У індійському шлюбі є соціальне з'єднання і не лише відношення з партнерами. Найбільше законів мають на користь дружини підтримувати її законним чином. Тоді як в Європейському або Американському шлюбі країн - невизначений термін і вони вірять на 'проживанні разом'. Якщо ви є певними, що ви можете узяти відповідальність вашої дружини і сім'ї, переконаний в коригуванні(у більшості випадків там проблемний між свекрухою і невісткою і ви можете знайти себе в delima).

Шлюб - стосунки Люблять, Турбота, довіра, коригування, щирість, упевненість і очевидно широке плече, щоб узяти відповідальність і серце, щоб виразити ваші почуття.
4 роки тому