Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

річки П’ятничанка. ві Відхилень д нормативних показників якості води тут не встановлено, за виключенням окиснюваності. Ступінь забрудення цього водного потоку є фоновим для річок ландшафтно-технічних систем житлової забудови. Основними джерелами забруднення річкових вод є розміщені близько до русла городи та садки, стоки з надвірних вбиралень приватного сектора П’ятничан, цвинтар на вулиці Ольги Кобилянської.
Цвинтарі є також джерелами забруднення річок Лісова і Вінничка. Річка Лісова бере початок в районі цвинтаря, біля авторинку (район «Версаль»). Рівень підземних вод у межах цвинтаря наднормативно високий. Це обумовлює значне забруднення та неприємний запах води у річці Лісова. Остання тече через райони приватної забудови Староміського району міста. На ній створено багато ставків, у яких розводять рибу та купаються місцеві мешканці. Лісова є лівою притокою Південного Бугу.
Оскільки на теренах Вінниці знаходиться багато джерел забруднення, то сучасний стан річок міста не може бути

По-русски

реки П'ятничанка. ві Отклонений д нормативных показателей качества воды здесь не установлено, за исключением окиснюваності. Степень забрудення этого водного потока является фоновой для рек ландшафтно-технических систем жилищной застройки. Основными источниками загрязнения речных вод размещены близко к руслу огороды и садики, стоки из надворных гардеробных частного сектора П'ятничан, кладбище на улице Ольги Кобилянської.
Кладбища являются также источниками загрязнения рек Лесная и Вінничка. Река Лесная берет начало в районе кладбища, около авторынка(район "Версаль"). Уровень подземных вод в пределах кладбища сверхнормативно высок. Это обусловливает значительное загрязнение и неприятный запах воды в реке Лесная. Последняя течет через районы частной застройки Староміського района города. На ней создано много прудов, в которых разводят рыбу и купаются местные жители. Лесная является левым притоком Южного Бугу.
Поскольку на поприщах Винницы находится много источников загрязнения, то современного состояния рек города не может быть