Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Сам термін «тіньова економіка» прийшов до нас з-за кордону. Західні фахівці ще в 60-ті роки, коли в СРСР захоплювалися перевагами «розвиненого соціалізму» і «економною економікою», всерйоз зацікавилися стоїть за ними явищем.
Активне використання даного терміну у вітчизняній науковій і публіцистичній літературі пов'язано зі спробами проаналізувати сплеск «тіньової» господарської діяльності у 60-ті роки, що послідував після введення Кримінального кодексу 1961 [1] До цього ж періоду відносяться і перші спроби аналізу цього явища, що проводяться епізодично і вкрай непослідовно. Тоді ж була сформульована і набула поширення точка зору, згідно з якою саме в цей період виникли і стали набирати силу тіньові економічні процеси.
Протягом більшої частини радянської історії посилено пропагувалася ідея про те, що СРСР-країна безпроблемною економіки. Економічна система, що функціонує на основі суспільної власності на засоби виробництва, усуває основу для будь-яких «тіньових» процесів, а тому в

По-русски

Сам термин "теневая экономика" пришел к нам из-за границы. Западные специалисты еще в 60-ые годы, когда в СССР увлекались преимуществами "развитого социализма" и "экономной экономикой", всерьез заинтересовались стоит за ними явлением.
Активное использование данного срока в отечественной научной и публицистической литературе связано с попытками проанализировать всплеск "теневой" хозяйственной деятельности в 60-ые годы, что последовал после введения Криминального кодекса 1961 [1] К этому же периоду относятся и первые попытки анализа этого явления, что проводятся эпизодически и крайне непоследовательно. Тогда же была сформулирована и получила распространение точка зрения, согласно которой именно в этот период возникли и стали набирать силу теневые экономические процессы.
В течение большей части советской истории усиленно пропагандировалась идея о том, что СССР-страна беспроблемной экономики. Экономическая система, которая функционирует на основе общественной собственности на средства производства, устраняет основу для любых "теневых" процессов, а потому в