Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Город МАРГАНЕЦ

Город Марганец находится на правом берегу реки Днепр в месте впадения в него рек Томаковка и Ревун, Через город проходят автомобильные дороги и железная дорога, станция Марганец. В городе есть историко-краеведческий музей.

Милионы лет назад на месте современного Марганца было море, подтверждением этого служат находки горняков. При вскрытии пластов земли во время добычи руды были найдены кости китов, других морских животных, всевозможные морские ракушки, которые уже не водятся в современных морях.

Именно отложения морского дна на основе гранитных пластов и спровоцировали образование марганцевой руды.

Более 2 500 лет тому назад эта территория была центром великой Скифии и входила в состав священной скифской земли Геррос. На левом берегу Борисфена (Днепра) находилась столица Скифии — город кузнецов и гончаров. До сих пор сохранились скифские курганы, которые использовались казаками как ориентиры на местности.

Именно на месте современного Марганца образовалась первая

По-украински

Місто МАРГАНЕЦЬ
Місто Марганець знаходиться на правому березі річки Дніпро в місці впадання в нього річок Томаковка і Ревун, Через місто проходять автомобільні дороги і залізниця, станція Марганець. У місті є історико-краєзнавчий музей.
Милионы років назад на місці сучасного Марганцю було море, підтвердженням цього служать знахідки гірників. При розкритті пластів землі під час видобутку руди були знайдені кістки китів, інших морських тварин, всілякі морські черепашки, які вже не водяться в сучасних морях.
Саме відкладення морського дна на основі гранітних пластів і спровокували утворення марганцевої руди.
Більше 2 500 років тому ця територія була центром великої Скіфії і входила до складу священної скіфської землі Геррос. На лівому березі Борисфену(Дніпра) знаходилася столиця Скіфії - місто ковалів і гончарів. Досі збереглися скіфські кургани, які використовувалися козаками як орієнтири на місцевості.
Саме на місці сучасного Марганцю утворилася перша