Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

That is not to say that virtualisation is without its own challenges. Before embarking on the journey the IT manager needs to undertake detailed research to ensure the organisation's strategy covers key operational considerations. For example, will the system co-exist and merge with existing management tools, or existing backup, failover and restoration strategies? Is it proprietary, with the risk that it locks the enterprise into a relationship with a particular supplier or partner? Is the system scalable? In the latter case, the ability to scale up on demand to manage unpredictable or periodic spikes in usage is one of the promises of a hosted, on-demand or cloud-based system.

По-украински

Це - не сказати, що virtualisation без його власних викликів. Перед роботою поїздки, менеджерові IT треба зробити детальне дослідження, щоб гарантувати, що стратегія організації покриває ключові оперативні розгляди. Наприклад, система разом існуватиме і поглинатиме з існуючими інструментами управління, або існуючим дублюванням, failover і відновні стратегії? - це приватний, з ризиком, що це замикає підприємство у відношенні із специфічним постачальником або партнером? - масштабована система? У недавньому випадку, здатність підвищити за запитом, щоб управляти непередбачуваними або періодичними шпильками у використанні - одно з обіцянок того, що гостює, включений-вимагають або захмаритися-базував систему.