Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

l went to college until l was 18

По-английски

l went to college until l was 18